Diálogos no feminino / Dialogi kobiece: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – Florbela Espanca

Termin: 21.05.2017 - 30.06.2017

Dwujęzyczna, polsko-portugalska antologia Diálogos no feminino / Dialogi kobiece: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – Florbela Espanca pod red. Beaty Cieszyńskiej, Fabio Mario da Silvy, Anny Kalewskiej, Marii Lúcii Dal Farry i Gabriela Borowskiego (Lizbona – Warszawa 2017) zawierająca przekłady autorstwa studentów (Małgorzata Borowiec, Katarzyna Kuźnik, Daria Mikocka, Patrycja Milczanowska) i pracowników (prof. dr Regina Przybycien, dr Anna Działak-Szubińska, dr Gabriel Borowski) Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ dostępna w formie cyfrowej w repozytorium LusoSofia:

http://www.lusosofia.net/textos/20170513-beata_cieszynska_fabio_mario_da_silva_anna_kalewska_maria_lucia_dal_farra__gabriel_borowski_dialogos_no_feminino.pdf

Data opublikowania: 22.05.2017
Osoba publikująca: Barbara Nowak