Studia podyplomowe

Przekład prawniczy, sądowy i urzędowy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych prowadzone przez Instytut Filologii Romańskiej oraz Katedrę do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

 

Informacje ogólne

 
przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra, którzy posiadają biegłą znajomość jednego z języków romańskich (do wyboru: język francuski, hiszpański, włoski, portugalski);
- znajomość języka B (francuski, hiszpański, portugalski, włoski) co najmniej na poziomie C1 musi być poświadczona dyplomem ukończenia studiów filologicznych w zakresie języka B lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka B na poziomie C1;
 
- zajęcia studium obejmują dwa semestry w systemie weekendowym (sobota-niedziela), przewiduje się 16 zjazdów weekendowych w roku, (po 8 w semestrze) plus ostatni egzaminacyjny, oraz 60 godzin realizowanych w e-learningu;
 
- łączna liczba godzin w ramach Studiów wynosi 360;
 
- cena studiów: 6000 PLN.
 

 

Cel Studiów

 

Celem Studiów jest przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego poprzez podniesienie kwalifikacji w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego w parze języków A (język polski) i B (wybrany język romański)
(przekład prawniczy, sądowy, ekonomiczny, administracyjny) oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.
 

 

Program Studiów

 
Program studiów obejmuje blok teoretyczny (warsztat i etyka pracy tłumacza przysięgłego, podstawy prawa polskiego i prawa obszaru języka romańskiego) i blok praktyczny (warsztaty przekładowe z tłumaczenia pisemnego i ustnego (prawniczego, sądowego, ekonomicznego, administracyjnego), analiza dyskursu prawnego języka polskiego i wybranego języka romańskiego). Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń, a przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.
 
 
REKRUTACJA: https://www.erk.uj.edu.pl
 
KWESTIE ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE ZE STUDIAMI: 
 
mgr Monika Curyło, podyplomowe.unesco@uj.edu.pl
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Alicja Paleta, alicja.paleta@uj.edu.pl