Zakład Filologii Francuskiej

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

Doktoranci:

Zakład Filologii Włoskiej

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

Doktoranci:

Zakład Filologii Hiszpańskiej

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

  • prof. dr hab. Teresa Eminowicz-Jaśkowska

Doktoranci:

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa

Strona WWW:

Pracownicy:

Doktoranci:

Katedra Instytutu Camõesa im. Vergílio Ferreira

Strona WWW:

Pracownicy: