Zakład Literatur Romańskich

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

Doktoranci:

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

Doktoranci:

Zakład Metodyki Nauczania Języka Francuskiego

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

Zakład Italianistyki

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

Doktoranci:

Zakład Filologii Hiszpańskiej

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

  • prof. dr hab. Teresa Eminowicz-Jaśkowska

Doktoranci:

Zakład Portugalistyki i Przekładoznawstwa

Strona WWW:

Pracownicy:

Doktoranci:

Katedra Instytutu Camõesa im. Vergílio Ferreira

Strona WWW:

Pracownicy:

Szablon wycofany z użycia. Prosimy o kontakt z portal@uj.edu.pl