Tryb postępowania przed egzaminem magisterskim

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony zostaje w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac Dyplomowych (APD) związany z systemem USOS. Serwis połączony z centralnym Punktem Logowania znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl

Zarządzenie nr 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wymagania dla prac magisterskich w IFRom UJ

W związku z obowiązkiem wprowadzania do USOS daty złożenia pracy magisterskiej, ostatnie prace muszą zostać wprowadzone przez studenta do APD do 29 września, a wersje papierowe wraz z sumami kontrolnymi muszą być złożone w sekretariacie jednostki do 30 września.

Wszyscy studenci, którzy będą składać pracę magisterską w roku akademickim 16/17 zobowiązani są do:

  1. na 14 dni przed obroną przesłania tytułu pracy w języku pracy, języku polskim oraz w jęz. angielskim (w tytule wiadomości prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz datę obrony i w miarę możliwości skład komisji) na adres:
  2. na 12-11 dni przed obroną wprowadzenia pracy do APD
  3. na 11-10 dni przed obroną przyniesienia do sekretariatu dwóch egzemplarzy pracy wydrukowanych z systemu wraz z sumami kontrolnymi, oświadczenia o prawach autorskich,  WNIOSKU o wydanie odpisów dokumentów w języku obcym, zaświadczenia o braku zobowiązań wobec bibliotek, ankiety do Biura Karier UJ http://www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

W sekretariacie otrzymacie Państwo dane do wpłaty za dyplom magisterski - potwierdzenie wpłaty oraz zdjęcia do dyplomu należy złożyć w sekretariacie studenckim najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem obrony.
 

Terminy obron prac magisterskich:

17, 18 lipca

11, 12 września

25 września

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - EGZAMIN MAGISTERSKI

Filologia francuska

Filologia hiszpańska

Filologia portugalska

Filologia włoska