Wpisy na I stopień 2018/2019:

16-19 lipca 2018

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 20.07.2018 do 23.07.2018
w przypadku powtarzania procedury
od 24.07.2018 do 25.07.2018