Harmonogramy zajęć - semestr letni 2017/18

Studia stacjonarne (dzienne)

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018  UJ

 

Uprzejmie informujemy Studentów Instytutu Filologii Romańskiej UJ, że od dnia 15 marca 2017 r. wszystkie wnioski i podania kierowane do Dyrekcji Instytutu oraz prośby, dotyczące indywidualnych spraw powinny być składane w Sekretariacie Instytutu w formie papierowej, z podpisem Studenta.

Prosimy jednocześnie o zachowanie wszelkich obowiązujących na Uniwersytecie form i tytułów. 

Ø  filologia francuska

o    studia licencjackie: I rokII rokIII rok,

o    studia magisterskie (II stopnia): I rokII rok

Ø  filologia hiszpańska

o    studia licencjackie: I rokII rokIII rok,

o    studia magisterskie (II stopnia): I rokII rok

Ø  filologia włoska

o    studia licencjackie: I rokII rokIII rok,

o    studia magisterskie (II stopnia): I rokII rok,

Ø  filologia portugalska

o    studia licencjackie: I rokII rokIII rok,

o    studia magisterskie (II stopnia): II rok

Ø  filologia rumuńska

o    studia licencjackie: I rokII rok, III rok.

Studia niestacjonarne (wieczorowe)

Harmonogramy zajęć:

Kalendarz spotkań w semestrze letnim 2017/18

 

Uwaga:

Student, powtarzający przedmiot lub rok zobowiązany jest do uczęszczania na zajęcia z powtarzanego przedmiotu od początku semestru, do ponownego uzyskania zaliczenia i ponownego przystąpienia  do egzaminu.

Wykaz sal wykładowych IFR:

1. Collegium Paderevianum II - al. Mickiewicza 9 A - budynek A (na rogu ul. Krupniczej i al. Mickiewicza)

Sale nr: 3, 5, 215, 403 i 407

2. Collegium Paderevianum II - al. Mickiewicza 9 B - budynek B  (w oficynie)

Sale nr: 301, 302, 303, 304-305, 306, 307, 406 - laboratorium; 502; 503; 505 (poniedziałki i wtorki)

3. ul. Ingardena 3 - sale na lewo od wejścia głównego: 42,  42a, 49

 

Sesja poprawkowa 2017/2018

Zmiany harmonogramu