Podziękowania

Termin: 08.06.2017 - 30.06.2017

Podziękowania

Pragnę tą drogą raz jeszcze na ręce pani profesor Barbary Marczuk złożyć serdeczne podziękowania całemu Komitetowi Organizacyjnemu, Koleżankom i Kolegom, studentom naszego Instytutu, wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg Konferencji „125 – Le passé et le présent : rencontres des idées”.

Wacław Rapak

Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UJ

Data opublikowania: 08.06.2017
Osoba publikująca: Barbara Nowak