Reprezentacja krakowskiej portugalistyki na Spartan Race

Dnia 19 maja 2018 roku w biegu wyczynowym Spartan Race wystartowała oficjalna reprezentacja krakowskich portugalistów.

W skład drużyny o nazwie "Luzytanie" - nawiązującej do polskiego tytułu eposu "Os lusíadas" (1572) autorstwa Luísa Vaz de Camõesa - wchodzili studenci drugiego roku (Aleksandra Drozd, Angelika Jurzak, Mateusz Madej) i trzeciego roku (Cecylia Kawecka, Inga Podstawka, Dominika Szynkiewicz) studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii portugalskiej oraz pracownik ZFPiP UJ, dr Gabriel Borowski. Udział reprezentacji finansowany był ze środków krakowskiej Katedry Insytutu Camõesa.

Data publikacji: 28.05.2018
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski