Prof. Anna Sawicka członkiem korespondentem Instytutu Studiów Katalońskich

Termin: 07.06.2018 - 30.06.2018
W dniu 7 czerwca dr hab. Anna Sawicka w uznaniu dla jej wybitnych osiągnięć naukowych oraz działalności na polu przekładu literackiego została mianowana członkiem korespondentem Instytutu Studiów Katalońskich (l'Institut d'Estudis Catalans). Jest to instytucja wysokiej rangi, która zrzesza najwybitniejszych znawców i badaczy kultury katalońskiej. Składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje!
Data opublikowania: 13.06.2018
Osoba publikująca: Barbara Nowak