Dyrekcja Instytutu Filologii Romańskiej

Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej:

prof. dr hab. Wacław Rapak

pok. 228 (wejście przez pok. 227):

 

Dyżury w I semestrze 2017/2018:
 
  • wtorek 15.00-16.00 
  • czwartek 13:30-14.30

W dniu 30.01.2018 dyżur prof. dr hab. W. Rapaka zostaje odwołany.

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej ds. dydaktyki:

dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ

pok. 226 (wejście przez pok. 227):

 

Dyżury w sesji zimowej 2017/2018:

  • wtorek 30.01.2018, godz. 13.00-14.00
  • wtorek 13.02.2018, godz. 11.00-12.00

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej ds. programowych:

dr hab. Monika Surma-Gawłowska

pok. 226 (wejście przez pok. 227):

 

Dyżury w sesji zimowej 2017/2018:

  • poniedziałek 29.01.2018, godz. 11.15-12.15
  • wtorek 06.02.2018, godz. 10.15-11.15
 

Dyżury w II semestrze 2017/2018:

  • wtorek, godz. 12.00-13.00
  • czwartek, godz. 11.15-12.15

Dyżury Dyrekcji odbywają się w s. 226 i 228  - wejście przez Sekretariat, s. 227 (Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9a) - mapka, tel. 12 663 43 99 (sekretariat)