Dyrekcja Instytutu Filologii Romańskiej

Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej:

prof. dr hab. Wacław Rapak

pok. 228 (wejście przez pok. 227):

 

Dyżury w semestrze letnim:

wtorek - godz. 15.00 - 16.00

 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

prof. dr hab. Wacław Rapak

pok. 228 (wejście przez pok. 227):

 

Dyżury w semestrze letnim:

środa - godz. 15.00 - 16.00

 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej ds. dydaktyki:

dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ

pok. 226 (wejście przez pok. 227):

 

Dyżury w semestrze letnim:

wtorek - godz. 11.30 - 12.30

środa - godz. 10.15 - 11.15

 

Dyżury Dyrekcji odbywają się w s. 226 i 228  - wejście przez Sekretariat, s. 227 (Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9a) - mapka, tel. 12 663 43 99 (sekretariat)