Dyrekcja Instytutu Filologii Romańskiej

Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej:

prof. dr hab. Wacław Rapak

pok. 228 (wejście przez pok. 227):

 

Dyżury w I semestrze 2017/2018:
 
  • wtorek 15.00-16.00 
  • czwartek 13:30-14.30

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej ds. dydaktyki:

dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ

pok. 226 (wejście przez pok. 227):

 

Dyżury w I semestrze 2017/2018:

  • wtorek, godz. 11.30-12.30
  • środa, godz. 11.30-12.30

 

UWAGA!

Dyżur prof. Anny Klimkiewicz w środę 15.11.2017 r. zostaje odwołany.

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej ds. programowych:

dr hab. Monika Surma-Gawłowska

pok. 226 (wejście przez pok. 227):

 
 

Dyżury w I semestrze 2017/2018:

  • wtorek, godz. 10.15-11.15
  • czwartek, godz. 13.15-14.15

Dyżury Dyrekcji odbywają się w s. 226 i 228  - wejście przez Sekretariat, s. 227 (Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9a) - mapka, tel. 12 663 43 99 (sekretariat)