TABU W TERMINOLOGII KULINARNEJ

Z A P R O S Z E N I E

zapraszamy na posiedzenie Komisji Neofilologicznej PAU, które odbędzie się

23 maja (środa) 2018 o godz. 18.00

w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU (parter) przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. 

 

PROF. DR HAB. ANNA BOCHNAKOWA                   

 przedstawi referat wykład pt.

TABU W TERMINOLOGII KULINARNEJ.

 

Po referacie  - dyskusja.

 

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Prof. dr hab. Barbara Sosień

 

Wiceprzewodnicząca Komisji

/-/ prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec

 

p.o. Sekretarza Komisji

/-/ Dr hab. Stanisław Jasionowicz  

 

Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17  |  30-016 Kraków  |  Polska
T: +48 12 424 02 00 
fax: +48 12 422 54 22

www.pau.krakow.pl

Data opublikowania: 21.05.2018
Osoba publikująca: Barbara Nowak