Szkoły Prawa Francuskiego i Hiszpańskiego

Termin: 04.07.2018 - 30.09.2018

 

WSPÓŁPRACA INSTYTUTU FILOLOGII ROMAŃSKIEJ

Z OŚRODKIEM KOORDYNACJI SZKÓŁ PRAW OBCYCH UJ

I ZE SZKOŁĄ PRAWA FRANCUSKIEGO

 

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje, iż – po rozmowach z profesorem Piotrem Szwedo, kierownikiem Ośrodka Koordynacji Szkół Praw Obcych, i przedstawicielami Szkoły Prawa Francuskiego – wraz z nowym rokiem akademickim podejmujemy współpracę z tą Szkołą.

Szkoła Prawa Francuskiego działa od osiemnastu lat przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i od początku swojego istnienia współpracuje z Uniwersytetem w Orleanie. Zajęcia prowadzone są w języku francuskim przez profesorów z tego Uniwersytetu. Wspólny zamysł, którym kierują się przedstawiciele Szkoły Prawa Francuskiego i władze naszego Instytutu, sprowadza się do chęci wzbogacenia naszej oferty i stworzenia nowych możliwości dla studentów naszych studiów magisterskich.

Nie bez znaczenia dla studentów naszego Instytutu może być i to, że Ośrodek Koordynacji Szkół Praw Obcych otwiera od roku akademickiego 2018 / 2019 Szkołę Prawa Hiszpańskiego.

 

Data opublikowania: 04.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Nowak