Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych zaprasza studentów IFR UJ na przedmioty opcyjne:

Termin: 05.07.2018 - 30.09.2018

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

 

zaprasza studentów IFR UJ

na przedmioty opcyjne:

 

Studia I stopnia

 

 

Semestr zimowy 2018/2019

Semestr letni 2018/2019

Demokratyzacja i kryzys rządzenia w Ameryce Łacińskiej – dr Alicja Głuszek

 

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej –
dr Marcin Fatalski

 

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich – dr Katarzyna Górska

Etniczność i rasa w teatrze amerykańskim –

dr hab. Radosław Rybkowski

 

 

Studia II stopnia

 

Semestr zimowy 2018/2019

Semestr letni 2018/2019

Historia Meksyku do 2000 roku – dr Karol Derwich

Rozwój gospodarczy USA i Ameryki Łacińskiej – dr Marcin Fatalski

 

Prekolumbijskie dziedzictwo Ameryk – dr Marta Kania  

Historia i współczesność Brazylii – dr Anna Bartnik   

 

 

Język hiszpański i polityka językowa w Ameryce Łacińskiej - dr Anna Kaganiec- Kamieńska

Meksyk w XXI wieku – dr Karol Derwich

 

Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej – dr Marta Kania

 

 

Data opublikowania: 05.07.2018
Osoba publikująca: Marta Szkuta-Włoch