Wykład prof. Marii Maślanki-Soro

Termin: 04.02.2019

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU, które odbędzie się 8 lutego (piątek) 2019 o godz. 11.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

W programie:

1. Wykład, który przedstawi prof. Maria Maślanka-Soro

Sztuka Boga i jej metatekstowy charakter w Boskiej Komedii Dantego

2. Dyskusja

 

Dyrektor Wydziału I Filologicznego

/-/Prof. dr hab. Lucjan Suchanek

 Sekretarz Wydziału I Filologicznego

/-/Prof. dr hab. Kazimierz Korus

Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17  |  31-016 Krakow  |  Polska
T: +48 12 424 02 06 
fax: +48 12 422 54 22

www.pau.krakow.pl

 

Data opublikowania: 04.02.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Kocik