Dodatkowa rekrutacja do programu Erasmus+

Termin: 02.10.2019

Instytut Filologii Romańskiej UJ ogłasza

DODATKOWĄ REKRUTACJĘ DO PROGRAMU WYMIANY STUDENCKIEJ ERASMUS+ 

NA SEMESTR LETNI 2019/2020

na miejsca pozostałe po rekrutacji głównej, która odbyła się w lutym 2019.

Więcej informacji w zakładce ERASMUS.

 

Data opublikowania: 02.10.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Kocik