Przedłużenie ważności legitymacji

Termin: 03.06.2020

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.51b ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 695) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 901) wszystkie legitymacje studenckie ważne do 31.03.2020 oraz 31.10.2020 zostają przedłużone do 29.11.2020 r. bez konieczności osobistego stawiennictwa w sekretariacie.

Data opublikowania: 03.06.2020
Osoba publikująca: Barbara Szczepanik