Informacja o formach zajęć wybranych dla kierunków studiów w Instytucie Filologii Romańskiej UJ w semestrze zimowym 2020/21

Termin: 30.07.2020 - 01.10.2020

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, uwzględniając zalecenia Władz Rektorskich (Komunikat nr 16 z dnia 28 lipca 2020 r.), Instytut Filologii Romańskiej w semestrze zimowym 2020/21 planuje prowadzenie zajęć w formie zdalnej na następujących kierunkach:

Filologia francuska - studia I i II stopnia;

Filologia hiszpańska - studia I i II stopnia;

Filologia portugalska - studia I i II stopnia;

Filologia włoska - studia I i II stopnia.

 

Na kierunku filologia rumuńska, studia 1 stopnia, zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej z elementami kształcenia zdalnego, w tym :

- rok 1 – wszystkie przedmioty, z wyjątkiem przedmiotu Wybrane zagadnienia z historii filozofii.

 

 W przypadku powstania okoliczności (zmiana wytycznych sanitarnych GIS, aktualizacja rozporządzenia MNiSW), które umożliwią zmianę powyższych założeń organizacji kształcenia, IFR dostosuje formy zajęć do obowiązujących przepisów.

Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów zostanie ogłoszony dnia 7 września 2020 r. 

Data opublikowania: 30.07.2020
Osoba publikująca: Anna Karwa