UJ członkiem tytularnym AUF

Termin: 30.07.2019 - 30.12.2016

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI CZŁONKIEM TYTULARNYM

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

 

Zgodnie z decyzją podjętą przez władze AUF – Agence Universitaire de la Francophonie / Stowarzyszenia Uniwersytetów Frankofońskich – Uniwersytet Jagielloński jako członek tytularny tego Stowarzyszenia ma zagwarantowany dostęp do światowej sieci ośrodków członkowskich, do pracowników akademickich i do badaczy frankofońskich. Może brać udział we wspólnych projektach ośrodków członkowskich oraz uzyskać pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów. Studenci i wykładowcy UJ mogą stawać do różnych konkursów AUF, w szczególności do konkursów o stypendia związane z mobilnością. UJ może ponadto korzystać z narzędzi i z zasobów dydaktycznych zaadaptowanych do regionalnych potrzeb i kontekstów, zwłaszcza z technologii informacyjnych i komunikacyjnych przeznaczonych do nauczania i badań naukowych. Może też korzystać z pomocy w rozwijaniu partnerstw i ze środków komunikacji AUF do autopromocji. Nasz Uniwersytet może również brać udział w działaniach o charakterze naukowym i instytucjonalnym organizowanych przez Stowarzyszenie.

Jako członek tytularny AUF Uniwersytet Jagielloński będzie regularnie informowany o najważniejszych działaniach o charakterze naukowym i instytucjonalnym organizowanych przez Stowarzyszenie. Staje się również członkiem Zgromadzenia Ogólnego AUF, posiada prawo głosu, a jego przedstawiciel może być wybierany do organów AUF (Zarząd, Rada Stowarzyszenia, Prezydencja) wybieranych podczas Zgromadzenia Ogólnego.

 

link do strony AUF

 

Data opublikowania: 30.07.2019
Osoba publikująca: Barbara Nowak