125e anniversaire de la philologie romane à l’Université Jagellonne

Termin: 29.05.2017 - 30.05.2017

125e anniversaire de la philologie romane à l’Université Jagellonne

 

En 2017, l’Institut de Philologie Romane de l’Université Jagellonne célèbre  ses 125 ans d’existence.  Pour fêter cet anniversaire nous organisons le colloque international intitulé

Le passé et le présent : rencontre des idées.
125e ans d’études françaises à Cracovie

qui se tiendra à l’Institut de Philologie Romane de l’Université Jagellonne de Cracovie
du lundi 29 au mardi 30 mai 2017.

 

Le colloque réunira soixante-dix chercheurs, spécialistes de littérature, de linguistique et de traductologie, représentant des universités de dix pays différents. Il se déroulera sous le patronage du Professeur Wojciech Nowak, Recteur de l’Université Jagellonne, avec le partenariat de l’Institut Français de Pologne, de la Délégation Wallonie-Bruxelles et du Président de la ville de Cracovie Professeur Jacek Majchrowski.

 

Jubileusz 125-lecia Instytutu Filologii Romańskiej UJ

 

 W maju 2017 roku  mija 125 lat od momentu powstania Katedry Filologii Romańskiej

w Uniwersytecie Jagiellońskim.  Dla uczczenia tej ważnej rocznicy Instytut Filologii Romańskiej UJ organizuje międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną

« Le passé et le présent : rencontre des idées »

« Przeszłość i teraźniejszość : spotkanie idei »

Dwudniowe obrady (29-30 maja 2017), prowadzone w języku francuskim, będą się toczyły

w trzech sekcjach : literackiej,  językoznawczej i przekładowej. Swój udział zapowiedziało siedemdziesięciu badaczy, w tym trzydziestu zagranicznych (Francja, Belgia, Maroko, Rumunia, Finlandia,  Bułgaria, Litwa, Łotwa, Ukraina). 

Konferencja została objęta honorowym patronatem  Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesora Wojciecha Nowaka oraz Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego. Sesję plenarną zaszczycą swoim udziałem Pan Konsul Republiki Francuskiej Frédéric de Touchet oraz Pan Delegat Rządu Walonii-Brukseli Franck Pezza.  Partnerami finansowymi jubileuszu są Institut Français de Pologne, Délégation Wallonie-Bruxelles oraz Urząd Miasta Krakowa. 

 

KALENDARIUM

125 lat INSTYTUTU FILOLOGII ROMAŃSKIEJ

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 

 

Program_S_linguistique_traductologique

Program_S_littteraire_1p

Program_S_littteraire_2p

Data opublikowania: 02.05.2017
Osoba publikująca: Barbara Nowak