Zaproszenie na wykład

Termin: 07.06.2017

Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza na wykład, który wygłosi

 

p. Artur Zwolski,

 

poświęcony wielojęzycznym antologiom literatury.

Wykład odbędzie się dnia 7 czerwca 2017 roku
o godz. 15:00 w sali B406 (Collegium Paderevianum).

 

Celem prezentacji jest zaznajomienie słuchaczy z wybranymi wielojęzycznymi antologiami literatury, które zawierają teksty w oryginale (w tym w języku hiszpańskim i portugalskim), a często także towarzyszące przekłady na inny język. Wśród antologii, które zostaną omówione, znajdą się:

1. Babel de Poemas (Carlos Freire) – niezwykła antologia, obejmująca 60 wierszy w 60 językach, wraz z tłumaczeniem na język portugalski (rok wydania: 2004);

2. Iberia polyglotta. Zeitgenössische Gedichte und Kurzprosa in den Sprachen der Iberischen Halbinsel. Mit Deutscher Übersetzung. Red. Hans-Ingo Radatz, Aina Torrent-Lenzen (rok wydania: 2006);

3. The Multilingual Anthology of American Literature: A Reader of Original Texts with English Translations. Red. Marc Shell i Werner Sollors (rok wydania: 2000).

Powyższe antologie zostaną przedstawione na szerokim tle wielu cennych antologii, chrestomatii i wypisów zawierających teksty w różnych językach świata.

 

O autorze prezentacji:

Artur Zwolski (ur. 4 listopada 1984 w Krakowie): absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz języków i literatur świata – starożytnych i nowożytnych. Zajmuje się tłumaczeniem książek naukowych, artykułów, wniosków grantowych itd. z wielu języków europejskich. Współpracuje jako tłumacz z Wydawnictwem Księgarnia Akademicka w Krakowie, z Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z Wydawnictwem Akademickim „Dialog” w Warszawie i z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Data opublikowania: 02.06.2017
Osoba publikująca: Barbara Nowak