STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: 23.06.2015 - 30.07.2015

Od roku akad. 2015/16 (Zarządzenie nr 62 Rektora UJ z 11 czerwca 2015 roku)  rusza nabór

 

na dwusemestralne studia podyplomowe:

 

 

Przekład prawniczy, sądowy i urzędowy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych

 

 

Informacje ogólne

- przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra, którzy posiadają biegłą znajomość jednego z języków romańskich (do wyboru: język francuski, hiszpański, włoski, portugalski)

- znajomość języka B (francuski, hiszpański, portugalski, włoski) co najmniej na poziomie C1 musi być poświadczona dyplomem ukończenia studiów filologicznych w zakresie języka B lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka B na poziomie C1

- zajęcia studium obejmują dwa semestry w systemie weekendowym (sobota-niedziela), przewiduje się 16 zjazdów weekendowych w roku, (po 8 w semestrze) plus ostatni egzaminacyjny, oraz 60 godzin realizowanych w e-learningu

- łączna liczba godzin w ramach Studiów wynosi 360

- cena studiów: 6000 PLN.

 

Cel Studiów

Celem Studiów jest przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego poprzez podniesienie kwalifikacji w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego w parze języków A (język polski) i B (wybrany język romański) (przekład prawniczy, sądowy, ekonomiczny, administracyjny) oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Program Studiów

Program studiów obejmuje blok teoretyczny (warsztat i etyka pracy tłumacza przysięgłego, podstawy prawa polskiego i prawa obszaru języka romańskiego) i blok praktyczny (warsztaty przekładowe z tłumaczenia pisemnego i ustnego (prawniczego, sądowego, ekonomicznego, administracyjnego), analiza dyskursu prawnego języka polskiego i wybranego języka romańskiego). Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń, a przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.

 

REKRUTACJA: https://www.erk.uj.edu.pl

KWESTIE ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE ZE STUDIAMI: mgr Monika Curyło, podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Alicja Paleta, alicja.paleta@uj.edu.pl

Data opublikowania: 23.06.2015
Osoba publikująca: Nowak Barbara