Opiekunowie lat i opiekunowie Kół Naukowych w IFR w roku akademickim 2016/2017

Studia stacjonarne I stopnia

 

Filologia francuska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Pierwszy

mgr Elżbieta Kowalska

Drugi

mgr Marek Sosna

Trzeci

mgr Ewa Krakowska-Krzemińska

 

Filologia hiszpańska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Pierwszy

dr Rosanna Krzyszkowska-Pawlik

Drugi

dr Małgorzata Jędrusiak

Trzeci

dr hab. Ewa Nawrocka

 

Filologia włoska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Pierwszy

mgr Jolanta Kornecka

Drugi

dr Alicja Paleta

Trzeci

mgr Serafina Santoliquido

 

Filologia portugalska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Pierwszy

dr Gabriel Borowski

Drugi

dr Anna Wolny

Trzeci

dr Anna Rzepka

 

Filologia rumuńska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Pierwszy

dr Anna Oczko

Drugi

 

Trzeci

dr hab. Joanna Porawska

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

Filologia romańska

Specjalizacja

Nazwisko opiekuna

Traduktologiczna (rok I i II)

mgr Maria Gawron-Zaborska

Komunikacyjna (rok II)

mgr Barbara Grzywacz

Pedagogiczna (rok I i II)

dr Dorota Pudo

Filologiczna (rok I)

dr hab. Piotr Tylus, prof. UJ

 

Filologia hiszpańska

Specjalizacja

Nazwisko opiekuna

Filologiczna (rok I i II)

dr hab. Anna Sawicka, prof. UJ

Pedagogiczna (rok I i II)

mgr Sergio Balches

Przekładoznawcza (rok I i II)

dr Ewa Palka

 

Filologia włoska

Specjalizacja

Nazwisko opiekuna

Filologiczna (rok I i II)

Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro

Pedagogiczna  (rok I i II)

dr Alicja Paleta

Przekładoznawcza (rok I i II)

dr Magdalena Wrana

 

Filologia portugalska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Pierwszy i drugi

Promotorzy

 

Języki i Kultura Krajów Romańskich

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Drugi

dr Małgorzata Jędrusiak

 

 

 

Koła naukowe w Instytucie Filologii Romańskiej

 

 

 

Nazwisko opiekuna

Italianistów

dr Magdalena Wrana

Portugalistów

dr Natalia Czopek, dr Gabriel Borowski

Mediewistów

prof. dr hab. Katarzyna Dybeł, dr Joanna Gorecka

Hispanistów

dr Carlos Pitel Garcia

Romanistów + Teatr

dr Françoise Collinet, dr Dorota Pudo, mgr Marie Giraud-Claude-Lafontaine (Teatr)

Rumunistów

dr Anna Oczko

Pismo „Roman"

dr Olga Bartosiewicz

 

 

 

Studia niestacjonarne I stopnia

 

Kierownik Studiów: mgr Renata Turlej

Filologia w zakresie języka hiszpańskiego

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

Drugi

dr Rosanna Krzyszkowska-Pawlik

Trzeci

mgr Sergio Balches

 

© 2010-2012 Uniwersytet Jagielloński