Opiekunowie lat i opiekunowie Kół Naukowych w IFR w roku akademickim 2018/2019

Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

mgr Elżbieta Kowalska

Drugi

mgr Marek Sosna

Trzeci

mgr  Barbara Grzywacz

 

Filologia hiszpańska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr Rosanna Krzyszkowska-Pawlik

Drugi

dr Małgorzata Jędrusiak

Trzeci

dr hab. Ewa Nawrocka

 

Filologia włoska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

mgr Jolanta Kornecka

Drugi

dr Alicja Paleta

Trzeci

dr Iwona Kźmierczak

 

Filologia portugalska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr Natalia Czopek

Drugi

dr Anna Wolny

Trzeci

dr Anna Rzepka

 

Filologia rumuńska

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Pierwszy

dr hab. Joanna Porawska

Drugi

dr Olga Bartosiewicz

Trzeci

dr hab. Anna Oczko

Studia stacjonarne II stopnia

Specjalizacja

Nazwisko opiekuna

 

 

Traduktologiczna

mgr Maria Gawron-Zaborska

Filologiczna

Promotorzy

 

Filologia hiszpańska

Specjalizacja

Nazwisko opiekuna

 

 

Traduktologiczna

dr Ewa Palka

Pedagogiczna

mgr Sergio Balches

Filologiczna

dr Maria Filipowicz-Rudek

Biznesowa

dr Agata Komorowska

 

Filologia włoska

Specjalizacja

Nazwisko opiekuna

 

 

Traduktologiczna

dr Magdalena Wrana

Filologiczna

prof. Maria Maslanka-Soro

pedagogiczna

dr Alicja Paleta

 

Filologia portugalska

Specjalizacja

Nazwisko opiekuna

 

 

Traduktologiczna

dr Gabriel Borowski

 

Koła naukowe w Instytucie Filologii Romańskiej

 

Działalność

Nazwisko opiekuna

 

 

 

Koło Naukowe Romanistów

 

dr hab. Barbara Marczuk-Szwed;

dr Agnieszka Kocik

 

 

Koło Naukowe Italianistów

 

dr Magdalena Wrana

 

 

Koło Naukowe Iberystów

 

dr Małgorzata Jędrusiak;

mgr Marta Pawłowska

 

 

Koło Naukowe Portugalistów

 

dr Gabriel Borowski;

dr Natalia Czopek

 

 

Koło Naukowe Rumunistów

 

 

dr Anna Oczko

 

Koło Naukowe Mediewistów

 

dr Joanna Gorecka-Kalita;

mgr Alicja Bańczyk

 

 

Czasopismo „Roman”

 

dr Olga Bartosiewicz

 

Studia niestacjonarne I stopnia

 

Kierownik Studiów: mgr Renata Turlej

Filologia w zakresie języka hiszpańskiego

 

Filologia w zakresie języka hiszpańskiego

Rok studiów

Nazwisko opiekuna

 

 

Trzeci

mgr Sergio Balches

 

 

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2018/2019

 

 

Specjalność

Nazwisko opiekuna

Filologia włoska

dr Alicja Paleta

Filologia hiszpańska

mgr Sergio Balches

Filologia francuska

dr Dorota Pudo

 

© 2010-2012 Uniwersytet Jagielloński