Deklaracje i wnioski

Uprzejmie informujemy Studentów Instytutu Filologii Romańskiej UJ, że od dnia 15 marca 2017 r. wszystkie wnioski i podania kierowane do Dyrekcji Instytutu oraz prośby, dotyczące indywidualnych spraw powinny być składane w Sekretariacie Instytutu w formie papierowej, z podpisem Studenta.

Prosimy jednocześnie o zachowanie wszelkich obowiązujących na Uniwersytecie form i tytułów. 

 

 

wpis na kolejny rok studiów przed upływem roku akademickiego

 

 

 

 

 

 

PDF

wpis na kolejny rok studiów na podst. uzyskania 50-59 ECTS PDF
wniosek o ponowny wpis na rok (powtarzanie roku) PDF
dekaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego PDF
wniosek o wpis po urlopie PDF
Formularz "Losy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego"  
Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym PDF
oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej PDF
wniosek o skreślenie z listy studentów PDF