Deklaracje i wnioski

Uprzejmie informujemy Studentów Instytutu Filologii Romańskiej UJ, że od dnia 15 marca 2017 r. wszystkie wnioski i podania kierowane do Dyrekcji Instytutu oraz prośby, dotyczące indywidualnych spraw powinny być składane w Sekretariacie Instytutu w formie papierowej, z podpisem Studenta.

Prosimy jednocześnie o zachowanie wszelkich obowiązujących na Uniwersytecie form i tytułów. 

 

 

wpis na koljny rok studiów przed upływem roku akademickiego

 

 

 

 

 

 

 

wpis na kolejny rok studiów na pdst. uzyskania 50-59 ECTS

 

 

wniosek o ponowny wpis na rok (powtarzanie roku)

 

 

deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego

 

 

wniosek o wpis po urlopie

 

 

wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

 

 

oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej

 

 

wniosek o skreślenie z listy studentów

 

 

Zasady realizacji przedmiotu w trakcie Instywidualnego Planu Studiów

wniosek o rejestrację w systemie UOS po terminie/po wyczerpaniu limitu miejsc

 

 
Formularz "Losy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego"