Godziny dziekańskie i rektorskie

Termin: 31.10.2018 - 02.11.2018

Godziny dziekańskie we środę (31 października) od godziny 13:00

Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Elżbieta Górska, ogłosiła godziny dziekańskie w najbliższą środę (31 październikaod godziny 13:00.

 

Godziny rektorskie w piątek (2 listopada)

Komunikat nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 października 2018 roku 
 
w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada 2018 roku 
 
W związku z zarządzeniem nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.) ustalam dzień 2 listopada 2018 roku dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  Komunikat nie dotyczy Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim UJ CM. 
 

Rektor 
 
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

Data opublikowania: 26.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Nowak