Godziny dziekańskie

Termin: 18.04.2019

Rektor UJ ustanowił godziny rektorskie we czwartek, 18 kwietnia, od godziny 13.00, natomiast Dziekan Wydziału Filologicznego wyraził zgodę na odwołanie zajęć w pozostałych godzinach

Na prośbę Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Dziekan Wydziału Filologicznego wyraził zgodę na odwołanie zajęć we czwartek, 18 kwietnia 2019 r.

Data opublikowania: 12.04.2019
Osoba publikująca: Anna Karwa