Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Alicji Bańczyk

Termin: 22.10.2019

W dniu 22 października 2019 r. o godz. 15.00, w sali nr 2 Collegium Paderevianum przy al. Mickiewicza 9A, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Alicji Bańczyk, zatytułowanej L’exercice du pouvoir au Moyen Âge d’après quelques chansons de geste (le cycle des barons révoltés) et leurs remaniements postérieurs [Sprawowanie władzy w średniowieczu na podstawie kilku chansons de geste (cykl baronów zbuntowanych) i ich późniejszych reminiscencji]

Promotor - Prof. dr hab. Piotr Tylus

Recenzenci:

Dr hab. Anna Gęsicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Maciej Abramowicz (Uniwersytet Warszawski)

Data opublikowania: 11.10.2019
Osoba publikująca: Barbara Nowak