Działania podejmowane przez UJ w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Termin: 26.02.2020 - 30.03.2020

 Szanowni Państwo,

 

Uniwersytet Jagielloński, postępując zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, stara się zapobiec zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, podejmując następujące działania:

 

 1. Znajdujące się na portierniach obiektów UJ apteczki zostaną wyposażone w jednorazowe maski do ochrony dróg oddechowych. Maskę należy wydać osobie spełniającej równocześnie kryteria kliniczne oraz epidemiologiczne i udającej się na oddział chorób zakaźnych. Przy braku maski osoba ta powinna zabezpieczyć swoje drogi oddechowe np. maską antysmogową, szalikiem lub chustką. Wydanie maski należy odnotować
  w rejestrze znajdującym się w apteczce.

kryteria kliniczne spełnia osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • temperatura ciała wyższa niż 38°C;
 • kaszel, duszność, problemy z oddychaniem;

kryteria epidemiologiczne dotyczą osoby, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jeden z następujących warunków:

 • podróżowała/przebywała w regionie, w którym stwierdzono obecność koronawirusa;
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono lub podejrzewa się zakażenie.

 

 1. Toalety znajdujące się w obiektach UJ zostaną wyposażone w specjalistyczne żele do dezynfekcji rąk.

 

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy
 1. skontaktować się z właściwą wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną;
  WSSE w Krakowie: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00 tel. 12 254 95 55; w pozostałym okresie tel. 667 881 188 (alarmowy);
 2. udać się na najbliższy oddział chorób zakaźnych; Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych  Szpitala Uniwersyteckiego: ul. Jakubowskiego 2, tel. 12 400 20 47 lub 12 400 20 20, klinika.zakazna@su.krakow.pl

 

 1. W punktach bezpośredniej obsługi pracowników, studentów i innych interesantów należy starać się zachować bezpieczną odległość, minimum ok. 1 m.

 

 1. Pracownicy UJ są proszeni o śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/ i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

 

Monika Harpula

Kanclerz UJ

Data opublikowania: 26.02.2020
Osoba publikująca: Barbara Nowak